Тақырыбы: Глобус – Жердің моделі

Мақсаты: Білімділік: Оқушыларды глобустың түрлерімен таныстыру, олардыңнегізгіерекшелігінкөрсетеотырып, қалайпайдаланукеректігінтүсіндіру. Дамытушылық: «Экватор», «параллель», «меридиан», «градус торы» ұғымдарынқалыптастыру. Ғаламшардыңжартышарлары мен полюстерітуралыаяқталғантүсінікқалыптастыру. Тәрбиелік: оқушылардыжауапкершілікке, достыққарым-қатынасқа, білімпаздыққатәрбиелеу Сабақтыңтүрі: Аралассабақ Сабақтыжүргізуәдіс-тәсілдері: көрнекіліктерарқылытүсіндіру, ассоциация, сұрақ-жауап, тірексызба, Жигсостратегиясы

Көрнекіліктері: оқулық глобус, жершарының жарты шарларкартасы, атлас, кескінкарта,насихаттықматериалдар. Сабақтыңбарысы КезеңМұғалімәрекетіОқушыларәрекеті 1. Ұйым-дастырукезеңі Оқушыларменамандасу. Түгелдеу. Сабаққадайындығынтексеру. АмандасадыКітап, дәптеріншығарыпсабаққадайынотырады. 2. Үйтапсырмасынсұрау. 1) Үйтапсырмасынтексеру . «Өрмекші торы» тренинг Өткентақырыптықайталау

2) Географиялықфигураларбойыншатопқабөлу. Топ ережесінқұрастыру Топ ережесі: Тәртіп Ұйымшылдық Әділбағалау Тыңдау Көмек көрсету3. Оқушыларүйтапсырмасынайтып, қосымшасұрақтарғажауапбереді. 3. Жаңаматериалғакөшукезеңі Тірекбілімдіактуалдау. 1)Глобустыкөрсетіп не білетіндерінсұрап, «Глобус» ассоциация жаздырту Географиялықбойлық мұхиттар Шар тәрізді

Материктер Бехайм жасаған

Дәптерлерінетақырыпты жазады. 4. Жаңа мате-риалдымеңгертукезеңі. 4. Жаңа мате-риалдымеңгертукезеңі. Мәтінменжұмыс. Жигсостратегиясы. Топқатапсырма беру 1 топ Глобус 2 топ ГеографиялықендікГеографиялықбойлық 3 топ Градус торы 4 топ Географиялықендік мен бойлықтыанықтау

1. 1,2,3,4 нөміргебөліну 2. Қонаққа бару. 3. Қонақтан оралу. 4. Топпенталқылау. 5. Мазмұндау Сергітусәті Крокодил ойынынойнату.

5. Жаңатақы-рыптыбекітукезеңі «Дұрыс-бұрыс?» ойыны (егердұрысболсашапалақұрамыз) 1.Жер шарында 2 полюс бар. (дұрыс) 2.Жер өзбілігінайналғандаоныңполюстеріайналмайды. (дұрыс) 3.Экватор сөзі «түскілік» мағынаныбілдіреді. (бұрыс) 4.Жерді теңекі жарты шарға меридиан бөледі. (бұрыс) 5.Жер экваторыныңұзындығы 40000 километр. (дұрыс)

6.Қорытынды Бүгінгісабақта, Глобус — Жершарыныңбірнешекішірейтіліпберілетіннақтыбейнесіекенінбілдік 6. Бағалаукезеңі Топтарбірбірінбағалайды.

7.Үйге тапсырма 11, 12 параграфтардыоқу, эссе жазу Мұғалімніңтапсырмасынкүнделіктерінежазады.