Павлодар қаласы

«Музыкалық колледж-дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат»

Кешені ММ

Математика пәнінен

тест тапсырмалары

(5-9 сыныптарға арналған)

Құрастырған Математика мұғалімі: Толеуханова Майра Омархановна

5 сынып

 1. 900-дің 15%-ін табыңыз:

А)1350          В)6                       С)135                         Д)75                   Е)8

2.Ондық бөлшек түрінде жазыңыз:

А)0,(272)               В)0,2(72)             С)0,2727272                Д)0,2(7)            Е)жауабы жоқ

3.Табыңдар:ЕКОЕ(42,24)?

А)84                     В)168                    С)212                          Д)146                  Е)48

4.Дүкенге 221 кг алма және 884 кг алмұрт әкелінді. Дүкенге қанша пайыз алмұрт әкелінді?

А)75%                В)25%                    С)20%                         Д)80 %               Е)40%

 1. Процент түрінде жазыңыз:

А)17%                В)25%                  С)20%                        Д)80%                  Е)90%

6.Сәуле кітаптың 25 бетін оқыды. Бұл кітаптың барлық бетінің 20%-і. Сәуле оқыған кітапта барлығы неше бет бар?

А)130                 В)100                     С)125                            Д)70                   Е)90

7.Өрнектің мәнін табыңыз:

А)                    В)0,2                      С)                               Д)                    Е)1

8.Дұрыс бөлшекті табыңыз:

А)                   В)                           С)                                Д)                        Е)

9.Жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз:9,36712

А)9,36             В)9,37                     С)9,367                        Д)9,368                Е)9,30

10.Есептеңіз:

А)                 В)                          С)                                Д)                       Е)

11.Бөлшектердің ортақ бөлімін табыңыз:

А)35             В)140                 С)70                 Д)7                    Е)жауабы жоқ

 1. 3:14 бөліндісін бөлшек түрінде жазыңыз:

А)               В)                      С)                   Д)                   Е)

13.Бөлшекті қысқартыңыз:

А)             В)                     С)                  Д)                  Е)жауабы жоқ

 1. бөлшегін аралас сан түрінде жазыңыз:

А)          В)                С)                  Д)                Е)

15.Турист 1сағатта орта  есеппен  км жүреді. Ол     сағатта қанша жол жүреді?

А)    В)            С)5км                Д)3км                 Е)жауабы жоқ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 сынып

1.Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:

А) 5           В) 16                 С)3                 Д)30               Е)15

 1. Есепте:

А)            В)                     С)0                 Д)                  Е)

 1. Теңдеуді шешіңіз:

А) 2,5       В)2                   С)                Д)-2                Е)-2,5

4.Теңсіздікті шешіңіз:

А)                        В)                  С)

Д)                        Е)

5.135 м-лік сым екі бөлікке бөлінді. Бұл сымның бір бөлігі екіншісінен 2 есе ұзын. Осы бөліктердің ұзындығын табыңыз:

А) 37,75 м ,10,25м           В)67м,68м                   С)100м,35м

Д)45м,90м                        Е)54м,81м

6.Поезд  2 сағатта 144 км жол жүреді. 3 сағатта қанша жол жүреді?

А)   218 км           В) 72 км          С) 216 км         Д) 148 км           Е) 74 км

 1. Жақшаны аш:

А)               В)                    С)

Д)            Е)

8.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

А)       В)           С)               Д)       Е)(- )

9.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

А)      В)                  С)                  Д)             10.Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:

А)30          В)70            С)7           Д)3           Е)19,6

 

 

7 сынып

1.Бөлшектің мәнін тап: , мұнда

А)3                     В)2,4                    С)4                       Д)6                   Е)-3

2.Көпмүше түрінде жазыңыз:

А)                                       В)

С)           Д)                         Е)

3.Амалды орында:

А)В)С)Д)Е)

4.Көбейткіштерге  жіктеңіз:

А)                           В)

С)                         Д)                  Е)

5.Бөлшекті қысқартыңыз:

А)                 В)                 С)                    Д)                 Е)

6.Бөлшекті қысқартыңыз:

А)           В)             С)                      Д)          Е)

7.Бөлшекті қысқартыңыз:

А)                     В)                      С)                           Д)                Е)

8.Өрнекті ықшамдаңыз:

А)-0,25             В)-1                     С)1                          Д)0,25             Е)0,2

9.Өрнекті ықшамдаңыз:

А)            В)                 С)                    Д)           Е)

 1. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)                  В)                  С)1                           Д)               Е)

 1. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)      В)              С)                    Д)            Е)

 1. Өрнекті ықшамдаңыз:

А)       В)              С)                         Д)     Е)4-3x

 1. Квадраттың периметрі 12 см. Оның екінші бір квадраттың ауданына қатынасы 1:4 қатынасындай. Екінші квадраттың периметрін табыңыз:

А)36 см          В)24 см           С)4 см                    Д)3 см                Е)48 см

8 сынып

1.Есептеңіз:

А)       В) 2         С) 1       Д)       Е)-1

 1. Теңдеуді шешіңіз:

А) 6;-8      В)   -6;-8       С)  -6;8      Д)  12;16     Е)6;8

 1. 3. Теңсіздікті шешіңіз:

А)       В) [-4;8]         С) [-8;4]       Д)  [-4;-2] [2;8]     Е)[-2;2]

4.Теңсіздікті шешіңіз:

А)                                       В)                            С)

Д)                     Е)

 1. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:

А)                            В)

С)                                 Д)                                   Е)

 1. Теңдеуді шешіңіз:

А)   0;                   В) -3;                       С)  4;                      Д)  3;                    Е)-4

 1. 7. Теңсіздікті шешіңіз:

А)             В)  [-1;5]              С)  (3;5)            Д)  (1;5)            Е)(1;4)

 1. 8. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:

А)        В)           С)        Д)       Е)

 1. Теңдеуді шешіңіз:

А) 1;6              В)  4;5                     С)  4;7                Д) -5;2               Е)-1;2

10.Моторлы қайық ағыс бойымен 18 км және ағысқа қарсы 14 км жүрді. Осы жолдың барлығына ол 3 сағ 15 мин жұмсады. Қайықтың меншікті жылдамдығы 10км/сағ. Ағыстың жылдамдығын табыңыз?

А)2,5 км/сағ        В) 2 км/сағ         С)   3 км/сағ         Д)  1 км/сағ       Е)1,5 км/сағ

9 сынып

 

1.Өрнекті ықшамда:

А)           В)0               С)                 Д)                Е)2

2.Арифметикалық прогрессияның алғашқы он бес мүшелерінің қосындысы 225-ке тең, ал екінші мүшесі 3-ке тең. Осы прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз:

А)20                    В)18            С)12                          Д)16                         Е)14

3.Геометриялық прогрессияның төртінші мүшесінің оның бірінші мүшесіне бөлгендегі шыққан бөліндісі 64-ке тең, ал прогрессияның үшінші мүшесі 8-ге тең. Бірінші мүшесін табыңыз:

А)1                    В)                 С)4                            Д)                             Е)2

 1. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

А)                   В)

С)                  Д)

Е)

 1. мәнін табыңыз:

А)0                   В)               С)-                       Д)1                            Е)-1

6.Мүшелері оң өспелі геометриялық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 27,ал екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 12-ге тең. Екінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз:

А)85               В)83               С)82                          Д)86                         Е)84

7.Өрнекті ықшамдаңыз:

А)         В)            С)                       Д)                        Е)

8.Ықшамдаңыз:

А)            В)            С)                       Д)                       Е)

9.30-дан 98-ге дейінгі (98-ді қоса алғанда) жұп сандардың қосындысын табыңыз:

А)2176         В)2304         С)2240                      Д)2142                     Е)2016

10.Ықшамдаңыз:

А)2              В)-2              С)0                            Д)-1                          Е)1

 1. болатын шектеулі геометриялық прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз:

А)5             В)6               С)3                            Д)4                            Е)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест жауаптары:

5 сынып
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
І-нұсқа С В В Д А С А Д В Д С С Е Д С
6 сынып  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І-нұсқа Е А Д В Д С С Е Д А
7 сынып  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І-нұсқа С В   В В А Д В А С А С А
 
8 сынып
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І-нұсқа С А В С А Д В В А В
9 сынып
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І-нұсқа В Е В С Е Е А С С Д Д