ЖШС «Silk Way мектеп – лицейі»

Бастауыш сынып мұғалімі

Мусиева Акмарал Койшекеновнаның

БАҚЫЛАУ ДӘПТЕРІ

Ұстаз – ұрпақ мақтанышы.

Үйрету – мақсат,

Үйрену – міндет.

Ұстаздық еткен жалықпас.

Талап – талмас қанат.

Білім – қымбат,

Білу қиын.

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен.

Сабыр түбі – сары алтын.

Ғылымға ұмтыл, білмегеніңді үйрен,

Білгенің болса, өзгеге үйрет.

 

Өнерліге өріс кең.

 

Жақсы көру – жақсы қасиет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазіргі сабаққа қойылатын талаптар:

 

 1. Үш мақсатты дұрыс таңдай алуы (білімділік,

дамытушылық, тәрбиелік);

 1. Сабақ мазмұнының ғылымилығы;
 2. Сабақта оқыту процесінің жүйелілігі, бірізділігі, сабақтастығы;
 3. Оқытушының сабақты түсінікті беруі;
 4. Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту, оқуға жақсы көзқарас қалыптастыру, білім қажеттіліктерін қанағаттандыруы;
 5. Оқытудың саналық және өз бетімен жұмыс жасау, оқушылардың ой іс — әрекетін белсендіру қағидаларын жүзеге асыра алуы;
 6. Оқыту әдістері, танымдық іс — әрекетті ұйымдастыру түрлерін оңтайландыру (оптимизация);
 7. Ақпараттық құралдарды пайдалану;
 8. Саралап, жекелеп оқыту түрлерін қолдануы;
 9. Қолайлы жағдайлар туғызу (санитарлық-гигиеналық, моральды – психологиялық);
 10. Сабақ қорытындысының нәтижелілігі (оқу – тәрбие процесінің біртұтастығы және толықтығы);
 11. Оқушылардың ой – саналық дамуы;
 12. Мұғалімнің сабағына дұрыс баға бере алуы, өзін — өзі талдауы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзін — өзі талдау.

Оқытушы өз сабағын талдау кезінде

төмендегі сұрақтарға жауап беруі қажет:

 

 1. Бұл сабақтың ерекшелігі неде?
 2. Бұл сабақты жоспарлауда оқушылардың қандай ерекшелігі ескерілді?
 3. Сабақта қандай жаттығулар шешілді? Олардың құрамдылығы мен өзара байланысы қамтылады ма? Тапсырмалар бойынша сыныптар және кейбір оқушылар тобының ерекшеліктері қалай ескерілді?
 4. Сабақтың барлық кезеңдерінде есептелген уақыттар дұрыс бөлінді ме? Сабақ кезеңдері арасындағы байланыстық қисынды болды ма?
 5. Сабақтағы негізгі мәселе қандай мазмұнда (қандай түсінікте, ойда, талапта, мақсатта) және неге?
 6. Жаңа тақырыпты жеткізуде қандай әдістеме үйлесімділігі таңдалды?
 7. Жаңа тақырыпты түсіндіруде қандай оқыту түрлері үйлесімділігі таңдалды және неге?
 8. Оқушылардың білімділік, іскерлік пен дағдыларды меңгерудегі бақылаулар қалай ұйымдастырылды? Қандай бақылау түрімен және әдістемесімен жүзеге асты? Неге?
 9. Сабақты оқытуда оқу бөлмесі қалай қолданылды, қандай оқыту құралдары пайдаланылды? Неге?
 10.  Сабақтың бойында оқушылардың жоғары деңгейдегі жұмыс жасаушылығы ненің есебінен орындалды?
 11. Ойламаған жағдайларға қандай қосымша «шаралар» ойластырылды?
 12. Алға қойған мақсаттарға жету жүзеге асты ма? Егер жүзеге аспаған мақсатты орындауды оқытушы қашан жоспарлауды ойластырған?

 

 

 

 

 

  Ұйымдастыру сәті Сабақтың құрылымы, жүйесі Оқушылардың сабаққа қызығушылығы

 

Мұғалімнің оқушылармен

қарым-қатынасы

Мұғалімнің әдістемелік сауаты Жаңа технологияларды қолдану, ОБТ

 

Сабақтың мазмұндылығы Пәнаралық байланыс Өмірмен байланыс Шығармашылық жұмыс Ақпараттық құралдарды пайдалану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            

 

Ұсыныс:

1.__________________________________________________________

 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 4. __________________________________________________________

6.__________________________________________________________

Сабаққа қатысқан мұғалімдер: ____________________________________________________________

 

 

 

___________________________________________________________

 

Күні: …………….          Класы: ………………        Пәні: ……………………………

Мұғалімнің аты-жөні:………………………………………………………………………

Сабақ тақырыбы: ……………………………………………………………………………

Сабаққа қатысу мақсаты: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Барлық оқушылар саны: ………………

Сұралғаны: ………………………………     Бағаланған оқушы саны: ……………

Сабақ барысы:

Кезең-дері Оқытушының іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ескерту
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың сабаққа қатысуы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ урока.

 1. Учтены ли мною реальные возможности (учебные) учащихся при планировании данного урока? В чем специфика урока?
 2. Какие задачи решались на данном уроке? Какие из них были главные?
 3. Почему я избрал(а) такую структуру урока и насколько логичны связки между стержневыми этапами урока?
 4. На каких понятиях, идеях, фактах делался главный акцент на уроке и почему?

Выделено ли было главное, существенное и доведено ли оно было до учеников? Как это мне удалось сделать?

 1. Почему я избрал(а) для раскрытия нового материала именно

эти    методы, средства, приемы обучения? Необходимо ли был

дифференцированный или индивидуальный подход к

учащимся?    Удалось ли его осуществить? Если нет, почему?

 1. Как был организован контроль за пониманием изучаемого нового материала, за уревнем знаний, умений и навыков  в процессе закрепления и выполнений  учащимися  самостоятельной  работы? Удалось ли мне это?
 2. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность школьников в течение всего урока? Кто из учащихся отвлекался? Почему?
 3. Удалось ли мне поддерживать на уроке хорошую  психологическую обстановку  общения и взаимопонимания с учащимися?
 4. Какие были придуманы  запасные методические  ходы ведения  урока на случай неприятия учащимися и методов, и содержания урока.
 5. Удалось ли мне рационально использовать время на уроке,а также предвидеть его в домашнем задании в целях предупреждения перегрузки учащихся.
 6. Использовались ли на уроке методические и дидактические  материалы учебного кабинета, ТСО, вычислительной техники? Удачно ли? Если нет, почему?
 7. Самооценка урока, его результативности. Удалось ли учителя и учащимся в совместной работе на уроке полностью реализовать программу урока и задачи обучения , развития , воспитания. Если не удалось, то в чем и почему?
  Ұйымдастыру сәті Сабақтың құрылымы, жүйесі Оқушылардың сабаққа қызығушылығы

 

Мұғалімнің оқушылармен

қарым-қатынасы

Мұғалімнің әдістемелік сауаты Жаңа технологияларды қолдану, ОБТ

 

Сабақтың мазмұндылығы Пәнаралық байланыс Өмірмен байланыс Шығармашылық жұмыс Ақпараттық құралдарды пайдалану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9                            
8                            
7                            
6                            
5                            
4                            
3                            
2                            
1                            

 

Ұсыныс:

 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 4. __________________________________________________________
 5. __________________________________________________________
 6. __________________________________________________________

 

Сабаққа қатысқан мұғалімдер: _______________________________

 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

Күні: …………….          Класы: ………………         Пәні: …………………………….

Мұғалімнің аты-жөні: ………………………………………………………………………

Сабақ тақырыбы: ……………………………………………………………………………..

Сабаққа қатысу мақсаты: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Барлық оқушылар саны: ……………..

Сұралғаны: …………………………………    Бағаланған оқушы саны: ………….

Сабақ барысы:

Кезең-дері Оқытушының

іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Ескерту
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың сабаққа қатысуы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күні: …………….           Класы: ………………          Пәні: ……………………………

Мұғалімнің аты-жөні: ……………………………………………………………………….

Сабақ тақырыбы: ………………………………………………………………………………

Сабаққа қатысу мақсаты: …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Барлық оқушылар саны: ……………..

Сұралғаны: ………………………………..      Бағаланған оқушы саны: ………….

Сабақ барысы:

Кезең-дері Оқытушының

іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті Ескерту
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылардың сабаққа қатысуы

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ұйымдастыру сәті Сабақтың құрылымы, жүйесі Оқушылардың сабаққа қызығушылығы

 

Мұғалімнің оқушылармен

қарым-қатынасы

Мұғалімнің әдістемелік сауаты Жаңа технологияларды қолдану, ОБТ

 

Сабақтың мазмұндылығы Пәнаралық байланыс Өмірмен байланыс Шығармашылық жұмыс Ақпараттық құралдарды пайдалану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9                              
8                              
7                              
6                              
5                              
4                              
3                              
2                              
1                              

 

Ұсыныс:

 1. __________________________________________________________
 2. __________________________________________________________
 3. __________________________________________________________
 4. __________________________________________________________
 5. __________________________________________________________
 6. __________________________________________________________

 

Сабаққа қатысқан мұғалімдер: _______________________________

 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________