Химия пәнінен оқушыларды ҰБТ-ға дайындау әдістері мен жолдары

 

Қазіргі жаһандау заманында белсенді, құзыретті, бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеу — алға қойған басты мақсаттарымыздың бірі болып табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру әсіресе оқу, білім саласында қызмет атқаратын жандар — ұстаздар үшін ең маңызды мәселе. Жас жеткіншектердің арасынан талантты да дарынды, ерекше қабілетті балаларды таңдап алу, олармен тікелей жұмыс жүргізу — осы мәселенің бір шешімі болып табылады. Олай болса, әр ұстаз өз оқушыларының арасынан жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болар дарын иелерін анықтай алуы қажет.

Қазіргі заман талабына сай әр мұғалім дарынды оқушыны тауып және оны пәнге қызықтыру арқылы нәтижелі әдіс-тәсілдерді пайдалана жұмыс жасап дәрежесін барынша шығармашылықпен, өзіндік жұмыстармен байланыстырып отырып дамыту қажеттігі туып отыр. Ол үшін мұғалімнің теориялық білімі терең және шығармашылық қабілеті жоғары болуы шарт. Және оқушымен қарым-қатынасын психологиялық тұрғыда сауатты орната білуі маңызды.

ҰБТ дегеніміз — мемлекеттің, қоғамның және тұлғаның қажеттілігіне сәйкес келетін бүгінгі білім сапасын көтеру және басты бағыт болып табылады. Ұлттық бірыңғай тестілеу — жалпы орта білім беру ұйымдарында оқушылардың қорытынды аттестаттауының бір түрі. Аттестаттауды жақсы тапсыру үшін оған сапалы дайындықпен бірге оқушы білімді меңгеріп, оны іс-жүзінде қолдана алуы керек. осы себептін химия пәнінен ҰБТ-ға оқушыларды дайындауда тиімді әдістер мен тәсілдерді үнемі іріктеп отыру қажет деп есептеймін. Қазіргі кезде оқушыларды химия пәнінен дайындап, нәтиже шығару мұғалімнің шығармашылығына, жауапкершілігіне, ізденушілігіне байланысты.

Қазіргі мектепте мұғалімнің өз еңбегінің нәтижесіне деген жауапкершілігі қалыптасқан. ҰБТ-ға дайындаудың басты тұлғасы — оқытушы.

Осы бағытта мұғалімге қойылатын талаптар:

ü Оқушылардың білім алу себептерін айқындау;

ü Пәндік оқытуды ұйымдастыру;

ü Есеп шығару дағдыларын дамыту;

ü Химия пәніне деген қызығушылығын қалыптастыру;

ü Химия пәнінен тиімді технологияларды қолдану.

Сонымен мұғалім ҰБТ-ға дайындалуда қандай мақсат қоюға тиіс?

Мақсаттар:

ü Оқушылар сабақта алған білімдерін өмірде қолдана білуге тиіс;

ü ҰБТ-ға сапалы дайындық ұйымдастыру;

ü Оқушыларды 100 пайыз оқу үлгеріміне талаптандыру;

ü ҰБТ-ның сапасын және орташа ұпайын жоғарылату.

Мұғалімнің жұмысында көп қиындық тудыратын орташа оқитын оқушы емес, потенциалды және қауіп тудыратын балалар, өйткені тест сұрақтары орташа оқитын оқушыларға бағытталған. Оқушылардың жеке ерекшеліктерін және білім сапасын көтеру жұмыстарын келесі кезеңдерден көруге болады.

1-кезең. Диагностикалық:

Бақылау жұмыстарын өткізу арқылы оқушылардың білім деңгейлерін анықтау,

Өткен жылдағы ҰБТ нәтижесі мен байқау тестілердің сараптамаларын жасау арқылы қиындық тудыратын мәселелерді анықтау;

ҰБТ-ны өткізу ережелерімен және ұсыныстарымен танысу.

2-кезең. Практикалық:

Тест жинақтарымен жұмыс

Күрделі тақырыптар бойынша деңгейлік тапсырмалар;

Топтық және жеке дайындық;

Тестпен жұмыс істеуде тиімді тәсілдерді қолдану.

3-кезең. Синтетикалық (анықтаушылық):

Тақырыптар бойынша бақылау тестілері;

Мониторинг;

Қатемен жұмыс парағын жүргізу;

Психологиялық тренинг ұйымдастыру және өткізу.

ҰБТ-ға дайындық жоспары

Ø Алғашқы химиялық ұғымдар

Ø Атомның құрылысы. Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық заңы және периодтық жүйесі. Химиялық байланыс.

Ø Ауа. Оттегі. Жану

Ø Сутегі. «Тотығу-тотықсыздану реакциялары»

Ø Су. Ерітінділер.

Ø Бейорганикалық заттардың негізгі кластары

Ø 8-сыныптың негізгі мәселесін қайталау.

Ø Электролиттік диссоциациялану теориясы

Ø Бейметалдар және олардың маңызды қосылыстары

Ø Металдар және олардың қосылыстары. «Металлургия!

Ø Көміртектің органикалық қосылыстары

Ø Қайталау

Ø Атом құрылысы теориясы тұрғысынан периодтық заң, химиялық байланыс және зат құрылысы

Ø Химиялық байланыс және құрылысы

Ø Химиялық реакциялар және олардың жүру заңдылықтары

Ø Металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы

Ø Маңызды s — элементтер жіне олардың қосылыстары

Ø Маңызды d — элементтер және олардың қосылыстары

Ø Маңызды p — элементтер және олардың қосылыстары

Ø Бейорганикалық заттарды өндіру

Ø Органикалық химияға кіріспе. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы

Ø Көмірсутектер мен олардың табиғи көздері

Ø Оттекті органикалық қосылыстар

Ø Азотты органикалық қосылыстар. «Гетереоциклді қосылыстар», «Нуклеин қышқылдары»

Ø Синтетикалық жоғары молекулалы қосылыстар «Химия және адам денсаулығы»

Химия пәнінен есептерді шығару жолдарының жоспары

І. Химиялық формулалар бойынша жүргізілетін есептеулер

Газдардың салыстырмалы тығыздығын анықтау

Қалыпты жағдайда белгілі бір көлем алатын газ тәрізді заттың массасын есептеу

Газ тәрізді заттың молярлық массасын Клапейрон-Менделеев теңдеуі бойынша есептеу

Белгілі массалық үлестері бойынша белгісіз заттың қарапайым формуласын табы

Жану өнімдерінің массасы мен көлемдері, буларының салыстырмалы тығыздықтары бойынша органикалық заттардың молекулалық формуласын табу

ІІ. Ерітінділер дайындауға байланысты есептер

Еріген заттың массалық (көлемдік) үлесін есептеу

Еріген заттың массалық үлесі бойынша ерітіндідегі еріген зат пен еріткіштің массасын есептеу

Еріген заттың концентрациялары әртүрлі ерітінділерін араластыруға байланысты есептеулер

Еріген заттың эквивалентінің молярлық концентрациясына байланысты есептер

Еріген заттың молярлық концентрациясына байланысты есептеулер

ІІІ. Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер

Реакцияға түсетін заттың біреуінің массасы бойынша реакция өнімінің массасын есептеу

Біреуі артық мөлшерде алынған бастапқы заттың белгілі массасы бойынша реакция өнімдерінің массасын есептеу

Басқа газдың белгілі көлемімен қалдықсыз әрекеттесуге қажетті газ көлемін есептеу.

Реакция өнімінің теориялық мүмкіндігіне қарағандағы шығымын есептеу

Құрамында белгілі бір қоспасы бар бастапқы заттардың массасы бойынша реакция өнімінің массасын есептеу

Қоспаның құрамын табуға есептеулер

Химиялық реакция жылдамдықтары және химиялық тепе теңдікке байланысты есептеулер

Тотығу, тотықсыздану реакцияларын теңестіру әдістері

Электролизге байланысты есептеулер

Эквивалент ұғымына байланысты есептер

IV. Бейорганикалық химия негіздері

Авогадро заңы және одан шығатын салдарлар

Моль. Молярлық масса

Атом құрылысы. Кванттық теория

Паули принципі, Хунд ережесі

Ядролық реакциялар

Электр терістілік, электрон тартқыштық тотығу дәрежесін есептеу

Тотығу-тотықсыздану реакция коэффициенттерін электрондық балама әдісімен табу

Химиялық байланыстар теориясы

Комплексті қосылыстар

Ион алмасу реакциялары

V. Химиялық тәжірибе, реакцияның жүру жағдайлары

1. Катиондар мен аниондарды анықтау

2. Сапалық және сандық анализ

3. Ерітіндінің PH көрсеткішін табу

4. Тұздар гидролизі

5. Диссоциялану дәрежесін табу.

«Егер адамға балық берсең, ол бір күн тоқ болады, ал егер қармақ беріп, оны қолдануға үйретсең ол өмір бойы тоқ болады» дейді шығыс даналығы. Сондықтан қазіргі кезде оқушыларға білім беру мен ұлттық бірыңғай тестке дайындауда оқушылардың өзіне қажетті білімді өзі анықтап, оны өздігінен іздеп таба алатын деңгейге жеткізуді көздеумен қатар, жоспарлы жұмыс істеуге және өз жұмысының нәтижесін өзі тексеруге, талдау мен бағалауға дағдыландырып, жүйелі даярлануға шақырсақ алға қойған мақсатымызға жетеміз деп ойлаймын.

Егемендік алып дамыған, прогресшіл елдердің қатарынан көріну үшін білім сапасына зор көңіл бөліп, жастардың болашақ жоғары квалификациялық маман ретінде

қалыптасуына ықпал етуіміз керек. тұлғаны жан-жақты білімді, ізденімпаз, ойы ұшқыр, саналы, зерек, жауапкершілігі зор, қоғам талаптарын қанағаттандыратындай етіп қалыптсатыру ең маңызды меселелердің бірі. Білім алған әрбір жеткіншектен қоғам құрылады. Ал, біздің қоғамымыз шыншылдықты, әділдікті, парасаттылықты, білімді басты мақсат етіп ұстанса Тәуелсіз Еліміздің дамыған елдердің қатарынан көрінетініне, биік шыңдарды бағындыратынына сенімдімін.