инф.акпарат ш.код-1 (1)

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

Молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасы

 

Ақпараттық хат

 

 

 

Құрметті әріптестер,

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университетінің, молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасы 2018 жылдың 30-31 наурызында өтетін «Health Sciences» атты бірінші Халықаралық Студенттік конгреске қатысуға шақырамыз. Мекен — жайы Алматы қаласы, Төле би, 94 оқу-ғимараты.

Конгресс бағдарламасын озат ғалымдардың дәрістері және негізгі баяндамалары сонымен қатар, пленарлық отырыстар, мастер-кластар және тәжірибелік жұмыстар, ауызша және стендік баяндамалар, презентациялар құрайды.

«Health Sciences» атты конгресі молекулалық биология және медицина бойынша жаңа талдауларға, зерттеулердегі жаңа ойлармен, қадамдармен танысуға және осы саладағы сарапшылармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Біздің басты спикерлер Гарвард Университеті, Пенсильвания штаты Университеті, Огайо Университетінің ғалымдары. Конгресте басты спикерлердің және отандық ғалымдардың жақын арада ашқан жаңалықтары жəне жаңа, қызықты ғылыми мәліметтері көрсетіледі. Сонымен қатар конгресте зерттеу дағдылары бойынша мастер-кластар мен тәжірибелік дағдылар бойынша семинарлар өткізіледі.

Біздің конгрестің негізгі мақсаты — жас, жігерлі студенттерді, магистранттарды, докторанттарды біріктіру және әр түрлі саладағы ғалымдардың ойларымен сұхбаттасу, өзекті тақырыптарда пікір алмасу, сонымен қатар ғалымдардың озық білімдерімен және жұмыстарымен таныстыру.

Конгресс молекулалық биология және медициналық генетика саласындағы ғылыми зерттеуге деген қызығушылығы бар дәрігер-студенттер мен биологтарға арналады.

Конгресте жасанды ортада біріншілік жасушаны өсіру және биоинформатика бойынша мастер-класстар өткізіледі.

Конгресс қатысушыларына ғылыми секциялармен қатар, қаланың көрнекті жерлеріне саяхат жасауға мүмкіндік туады. Саяхат бағыттары және басқа да сұрақтар бойынша сайт парақшасымен мұқият танысыңыздар.

Ғылыми баяндамалар төменде көрсетілген секциялар бойынша қарастырылады:

 

 • биомедицина
 • биотехнология
 • биофизика
 • биоинженерия
 • биоинформатика
 • молекулалық биология
 • жасушалық биология
 • медициналық генетика
 • популяциялық генетика
 • даму генетикасы
 • биомаркерлер / диагностика
 • молекулалық-генетикалық әдістер
 • жеке даралық медицина
 • фармакогеномика
 • эпигеномика
 • гендік терапия
 • наномедицина

 

ISCHS 2018 конгреске ұсынылған тезистер, ауызша және постерлі баяндамалар әділ-қазылар алқасының саралауымен бағаланады.

 

Бірінші кезеңде тезистер іріктеліп, ауызша баяндама түрінде ұсынылған жұмыстарға шақыру қағаздары жіберіледі. Барлығы 15 ауызша баяндама іріктелініп алынады. Жұмыстар көрсетілген бағалау өлшемдері бойынша бағаланады. Ғылымилығы, жаңалығы, зерттеудің түпнұсқалығы, маңыздылығы ескеріледі.

 

Екінші кезең, конгрестің жабылу күнінде, жасалған баяндамалардан әділқазылар алқасы үш үздік баяндамаларды таңдап алып, марапаттайды. Ауызша баяндамаларды бағалау өлшемдері бірінші кезеңге қарағанда өзгеше. Бұл жерде берілген жұмыстың нақтылығы мен айқындылығы, материалдың еркін игерілуі, сұрақтарға нақты жауап берілуі, берілген реттілікті  сақтауы т.б. ескеріледі.

 

Үшінші кезеңде постерлік баяндамалар бағаланады. Постерлік баяндама жұмыстары: безендірілуі, мазмұны, ғылыми жаңалығы, жүргізілген зерттеулері, жұмыстың маңыздылығы, сұраққа жауап беруі бойынша бағаланылады. Конгрестің жабылу күні постерлік баяндамалардың жеңімпаздары да басқалармен бірге марапаттауға ұсынылады.

 

ISCHS 2018 конгреске қатысу үшін Сіз, көрсетілген сілтеме бойынша http://ischs.kaznmu.kz/en/ тіркеле аласыз. Тіркелу мерзімі 10.03.2018 ж. дейін.

 

Барлық сұрақтар бойынша Жумагул Мөлдір Жақыпжановнаға байланыс телефоны – +7702-395-99-07, Нугуманова Нургуль Иманмаликовнаға байланыс телефон +7771-191-01-95, e-mail: ischs2018almaty@gmail.com  хабарласуларыңызға болады.

 

 

Конгресс президенті

Молекулалық биология және медициналық генетика кафедрасының меңгерушісі, профессор Р.Т. Джумашева

Казахский Национальный Медицинский Университета имени С.Д.Асфендиярова

Кафедра молекулярной биологии и медицинской генетики

 

 

Информационное письмо

 

 

Уважаемые коллеги,

Кафедра молекулярной биологии и медицинской генетики Казахского Национального Медицинского Университета имени С.Д.Асфендиярова приглашает вас принять участие в работе Первого Международного Студенческого Конгресса «Health Sciences», который состоится 30-31 марта 2018 года по адресу г.Алматы, ул.Толе би 94

Программа Конгресса будет состоять из лекций выдающихся ученых, включая основные доклады, пленарные заседания, мастер-классы, практикум, презентации устных и стендовых докладов.

Конгресс «Health Sciences» предоставит новейшие разработки по молекулярной биологии и медицине, даст возможность познакомиться с новыми идеями и подходами в исследованиях, сотрудничать с экспертами в этой области. Наши главные спикеры из Гарвардского Университета, Университет штата Пенсильвания, Университет штата Огайо и т.д. представят свои недавние открытия и  новые интересные  научные данные. Конгресс также проводит  мастер-классы по исследовательским навыкам и большое количество семинаров   по практическим навыкам.

Основной задачей нашего конгресса является объединение  молодых мотивированных студентов, магистрантов, докторантов и ученых из разных областей для обмена мнениями, общения, дискуссии по актуальным темам, знакомства с передовыми знаниями и работами ученых.

Конгресс предназначен для студентов-медиков, биологов, интересующихся научными исследованиями в области молекулярной биологии и медицинской генетики.

Конгресс также проводит мастер-класс по приготовлению первичной культуры клеток и  биоинформатике. Для участников конгресса и будут организованны экскурсии по городу. Маршрут экскурсии будет предаставлен на странице сайта.

Есть надежда, что конгресс внесет свой вклад в стимулирование свежих идей и ускорение прогресса в области медицины.

 

Научные доклады будут представлены на секциях:

 • биомедицина
 • биотехнология
 • биофизика
 • биоинженерия
 • биоинформатика
 • молекулярная биология
 • клеточная биология
 • медицинская генетика
 • популяционная генетика
 • генетика развития
 • биомаркеры / диагностика
 • молекулярно-генетические методы
 • персонализированная медицина
 • фармакогеномика
 • эпигеномика
 • генная терапия
 • наномедицина

 

До начала  и во время работы Конгресса ISCHS 2018 компетентное  жюри будет оценивать  тезисы, доклады, постерные доклады, представленные на Конгресс.

 

В первую очередь, будут отобраны тезисы, которым будут высланы приглашения для представления своих работ в виде устных докладов. Всего 15 докладов. Критериями оценки будут являться научная новизна, оригинальность исследования, значимость работы.

 

Во вторых, во время заслушивания докладов на  Конгрессе, жюри отберет три лучших доклада для  награждения в день закрытия конгресса. Критериями оценки устных докладов будут кроме вышеперечисленных четкость и ясность представления работы, свободное владение материалом, умение отвечать на вопросы, соблюдение регламента и др.

 

В третьих, будут оценены постерные доклады. Критериями оценки являются: оформление постера, содержание постера, научная новизна проведенных исследований, значимость работы, умение отвечать на вопросы и др. В результате  три постерных доклада будут предложены для награждения в день закрытия Конгресса.

 

Подать заявку на участие в Конгрессе ISCHS 2018 можно до 10 марта 2018 г. на сайте конгресса по адресу: http://ischs.kaznmu.kz/en/

 

По всем вопросам обращаться к Жумагул Молдир Жакипжановне телефон 8-702-395-99-07, Нугумановой Нургуль Иманмаликовне телефон 8-771-191-01-95, e-mail: ischs2018almaty@gmail.com

 

 

Президент Конгресса

Заведующий кафедрой молекулярной биологии и медицинской генетики

Профессор Р.Т.Джумашева

 

 

 

 

Kazakh National Medicine University named after Asfendiyarov

Department of Molecular Biology and Medical Genetics

 

Information Letter

 

 

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, I am delighted to introduce you to the 1st International Student Congress of Health Sciences that will be held in Almaty, Kazakhstan on 30th -31st March 2018 under the auspices of the Department of Molecular Biology and Medical Genetics at KazNMU.

Congress program will consist of outstanding lectures, including keynote talks, plenary sessions, applied workshop, oral & poster presentations & exhibition.

For the congress, we will be honored by great talks of professors from abroad; Harvard University, Pennsylvania State University, Ohio State University, etc.

In our 1st International Student congress the main topic is CONNECTING HEALTH SCIENCES, we try to bring together young motivated students, scientists and academics from all different fields. We want to connect the different groups as early as possible to exchange views, create a network and get to know the way of thinking and working.

Health Sciences Congress will provide the latest novel applications in molecular mechanisms and therapeutic developments. It will also offer new ideas and approaches for research and offer the opportunity for scientists to collaborate with the experts in this field. Our panel of distinguished speakers will present their recent discoveries and most updated scientific information, which will make a very exciting and rewarding conference to attend.

The congress is for bio-medical students and motivated high school students who are interested in research and science. Students may be either presenting or non-presenting participants. If a participant wants to present their research, they are required to submit their abstract beforehand. The due date of abstract submission and registration is March 10th, 2018.

When accepted, participants are divided into different session in which they present their research. This may be either through a poster presentation, or an oral presentation where students can present their research by means of a slideshow presentation. In both sessions other students and professionals listen and discuss the research. Thirdly, there is a plenary session: the 15 best abstracts will be presented in the primary lecture Honorary Hall of the University.

The congress also holds pre-course workshop on Cell Culture and Bioinformatics tools. Besides that 1st International student congress of health sciences, offers keynote lectures from renowned scientist presenting their research to the participants.

Other than the scientific sessions, the participants will have chance to sightsee the beautiful Almaty, please refer to our webpage for the route and other details.

The congress scope is as following, but not limited to them. We look forward to any type of abstract that has correlation with human health sciences.

 

 • Biomedicine
 • Bioinformatics
 • Biotechnology
 • Biochemistry
 • Bioengineering
 • Nanotechnology
 • Molecular Biology
 • Cell Biology
 • Medical Genetics
 • Developmental Genetics
 • Population Genetics
 • Molecular Genetic techniques
 • Epigenetics
 • Pharmacogenetics
 • Personalized Medicine

 

The abstracts will be evaluated by scientific jury of the congress. The poster and oral presentation will also be evaluated during the congress and the first three participants will be awarded.

For further information regarding the evaluation criteria, abstract submission guidelines and many other inquires please visit our webpage: http://ischs.kaznmu.kz/en/

 

For further information, please do not hesitate to contact us via: ischs2018almaty@gmail.com

We look forward to welcoming you and spending valuable time in Almaty, Kazakhstan.

 

President of the Congress

Prof. Rahima Dzhumasheva

Head of Department of Molecular Biology and Medical Genetics