ноябрь

ноябрь2

ноябрь 3

ноябрь 4

ноябрь 5

ноябрь 6

ноябрь 7

ноябрь 8

ноябрь 9

СЕРТИФИКАТ медиа білім ноябрь

СЕРТИФИКАТТАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАЛАРЫ (ОРИГИНАЛЫ) КАЗПОЧТАМЕН ЖІБЕРІЛЕДІ